Humanizace

Humanizace nemocničního prostředí je naším hlavním posláním již od založení organizace. Co si pod tímto pojmem představit?

Děti i rodiče při návštěvě nemocnice pociťují vždy jisté obavy a stres. Ten bývá o to větší, když na ně nepříjemně působí unifikované, sterilní a studené prostředí. V 90. letech byla většina zdravotnických zařízení, i těch pro děti, smutných a neútulných. Od té doby se ve spolupráci s Dětskou klinikou podařilo proměnit prostředí olomoucké kliniky v kouzelný svět plný barev a hravých zákoutí, kde se děti cítí doslova jako v pohádce.

Naší hlavní myšlenkou je, aby výzdoba pomohla zmenšit strach z lékařských vyšetření a pobytu v nemocnici. Tyto úpravy jsou ale přínosné taky pro personál, aby se při náročné práci cítili příjemněji. Naše dlouholetá snaha o přizpůsobení prostor malým pacientům je v budově vidět téměř na každém kroku. Z pestrobarevně vymalovaných zdí i ze dveří tak na děti pokukují medvídci, žirafy nebo opičky a mohou se zastavit u atraktivních hracích prvků, které mají didaktický rozměr a jsou přívětivé k dětskému vnímání světa. Všechna oddělení postupně prošla rekonstrukcí a modernizací. Projekt humanizace ve spolupráci s architekty a výtvarníky pomohl výrazně proměnit prostředí tak, aby se děti cítily vesele a útulně. Prostory jsou vymalovány speciálními barvami, vybaveny hernami, didaktickými prvky. Také všechny chodby, jídelny nebo vyšetřovny jsou vyzdobeny veselými motivy a interaktivními hracími prvky. Veškeré práce včetně instalace hracích prvků realizuje specializovaná přerovská firma Tip Art, o. p. s. pod vedením Miroslavy Nevřivové. Autorkou všech obrázků je malířka Petra Zlá. Použity jsou speciální švýcarské barvy, které mají vydržet až deset tisíc umytí. Větší část celé realizace je hrazena z prostředků dárců a veřejných sbírek naší organizace.

SanceOlomouc.cz