Náš příběh

O Šanci • Náš příběh • Poslání a cíle

Píše se rok 1991, období, kdy v našem zdravotnictví nastává pozitivní zlom. Do té doby se mnoho nemocničních zařízení, včetně těch dětských, potýká s velkými nesnázemi. Chybí kvalitní zdravotnické služby, léky i přístroje. Prostředí dětských nemocnic je zastaralé, smutné, neútulné a rakovinu tehdy překonává ani ne 30 procent všech dětských pacientů. Nastává však změna, která s sebou přináší nové poměry a naději nejen na zlepšení léčebných výsledků, ale i na zkvalitnění a humanizaci nemocničního prostředí. Otvírají se hranice, lékaři absolvují zahraniční stáže, učí se novým diagnostickým metodám západního světa a obdivují barevné a útulné pokoje dětských pacientů, obrázky na zdech, herny plné hraček či zázemí pro personál i rodiče hospitalizovaných dětí.

Právě v tomto čase se na Dětské klinice v Olomouci rodí v hlavě primáře hemato-onkologického oddělení myšlenka, založit nadaci, která pomůže získat finance na rekonstrukci a humanizaci oddělení 21B, na kterém překonávají dlouhou léčbu právě pacienti s hemato-onkologickými diagnózami. A tak se několik pediatrů, dětských sester, rodičů a přátel stává součástí celorepublikové nadace HAIMA, která aktivně pomáhá dětem s poruchou krvetvorby a také onkologickým pacientům. Pořádají se letní a zimní rekondiční pobyty pro léčené děti, jejich sourozence i rodiče, protože nemoc nezasáhne jen do života samotného dítěte, ale i do fungování celé jeho rodiny. Tým složený z lékařů, psychologů a dobrovolníků se tak díky těmto rekondičním pobytům snaží po dlouhé léčbě urychlit celé rodině cestu k tělesnému i duševnímu uzdravení a zjednodušit jim návrat do „reality“. Členové nadace a dobrovolníci kromě pořádání pobytů věnují také svůj volný čas mnoha dalším aktivitám. Jako první v ČR se účastníme zahraničního pobytu v Irsku v Baretstown Gang Campu, založeném Paulem Newmanem a získáváme tak důležité kontakty pro spolupráci, která trvá dodnes. Po několika letech intenzivní práce se sny a plány stávají realitou. Bílé neútulné chodby dětského oddělení se mění v barevný pohádkový svět, vznikají dětské herny, rekonstruují se prostory, nakupují nové přístroje a vybavení, maminky od této doby mohou být se svými dětmi na pokoji. I nadále pokračuje pořádání rekondičních táborů, víkendů či pobytů u moře. Díky novým léčebným postupům a vědeckým výzkumům začínají být výsledky léčby optimistické. Lékaři sdělují rodičům každým rokem lepší zprávy. Naděje na vyléčení jejich dětí roste. Úspěšnost léčby ze zvyšuje z původních 30 na 87 procent.

Přichází rok 1999. Sdružení se osamostatňuje a přijímá nové jméno – ŠANCE. Členská základna se rozrůstá, stejně tak i činnost organizace, která se zaměřuje nově i na sociální pomoc konkrétním rodinám pacientů z celé Moravy, přispívá na dárky, rekreaci a jiné potřeby spojené s léčbou. Díky sponzorům a dárcům finančně podporuje i rodiny chronických pacientů, či pacienty s cystickou fibrózou. Zásadním způsobem přispívá k rozšíření Registru dárců kostní dřeně v ČR a šíří osvětu této důležité problematiky. Postupně pomáhá financovat rekonstrukci téměř všech oddělení olomoucké dětské kliniky, čekárny, ambulance, jídelny a další nemocniční prostory. Sdružení Šance se dostává do podvědomí mnoha lidí nejen na Moravě, ale i v celé ČR. Získává nové sponzory, navazuje nové kontakty, spolupracuje se známými osobnostmi kulturního a společenského světa. Pořádá každoroční dobročinné koncerty, divadelní představení, dražby či jiné velké charitativní projekty. Mezi největší akce patří tradiční předvánoční sbírky Vánoční hvězda a Věncování. V roce 2007 na půdě dětské kliniky vzniká jedinečný projekt – Dětská galerie, která slouží jako výtvarná dílna pro hospitalizované děti a zároveň i jako výstava a prodej dětských výrobků. Později probíhá i slavnostní otevření moderního venkovního hřiště. V roce 2014 sdružení získává svou současnou podobu a transformuje se na obecně prospěšnou společnost Šance Olomouc o.p.s.

Za dobu, která uplynula od vzniku, se podařilo realizovat nepřeberné množství plánů, uskutečnit jednu velkou proměnu kdysi staré smutné budovy v moderní pracoviště evropských rozměrů, přinést naději na vyléčení většiny dětských pacientů a vykouzlit na tvářích dětí mnoho úsměvů. Šance Olomouc za dobu své existence udělala obrovský kus práce a přispěla a nadále přispívá ke šťastným koncům mnoha příběhů. A to je tím hlavním posláním a smyslem jejího bytí.

SanceOlomouc.cz