Poslání a cíle

O Šanci • Náš příběh • Poslání a cíle

 • humanizace hemato-onkologického oddělení i ostatních prostor Dětské kliniky v Olomouci
 • pomoc nemocným dětem a sociální podpora rodin během léčby
 • pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek,
 • přístrojového zařízení a jiného vybavení
 • naplnění volného času hospitalizovaných dětí
 • provoz Dětské galerie
 • organizace letních a zimních rekondičních pobytů pro děti a jejich rodiny po ukončení léčby
 • příprava víkendových pobytů pro rodiny
 • zakoupení dárků dětem k různým příležitostem
 • jednorázový finanční příspěvek na rekreaci pro rodiny po léčbě dítěte
 • organizace charitativních a společenských akcí, vánočního setkání dětí a rodičů
 • organizace prodejních humanitárních sbírek „Vánoční hvězda“ a „Věncování“
 • organizace mezinárodního pobytu pro pacienty v Irsku
 • rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně
 • šíření osvěty s cílem zlepšení informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí
 • spolupráce s nadací Rakovina věc veřejná, jejímž cílem je podpora výzkumu a vývoje
 • protinádorových léčiv, s projektem MůjNovýŽivot aj.
 • členství a spolupráce se světovou organizaci ICCCPO

SanceOlomouc.cz