Dětská galerie

Při příchodu na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc to místo rozhodně nemůžete minout. Hned od vstupu totiž zahlédnete nabídku dekorativních drobností a upomínkových předmětů a zářící výlohy. Vše patří k naší Dětské galerii provozované od r. 2010. Tento útulný obchůdek jsme otevřeli a využíváme pro dobrou věc. Výtěžek z prodeje věnujeme na nákup výtvarného materiálu, podporu dětských pacientů, jejich rodin, ale také na vybavení galerie nebo výzdobu kliniky.

Otevření galerie s dětskými obrázky a výrobky iniciovali dva muži. S nápadem přišel tehdejší lékař Dětské kliniky a nynější šéf Ústavu molekulární a translační medicíny Marian Hajdúch. A samotné realizace včetně výběru místa se pak ujal zakladatel našeho sdružení Vladimír Mihál, který tehdy byl přednostou kliniky.“ Zpočátku bylo v plánu vybudovat informační centrum pro Šanci a organizaci Rakovina věc veřejná. Výrobky byly v prosklených skříních a sortiment nebyl tak široký, jako máme dnes. Začínali jsme jen s dětskými obrázky a postupně nabídku rozšiřovali.

K výrazné změně k lepšímu došlo se stavebními úpravami. Vznikly tak dvě místnosti, z nichž jednu využíváme jako prodejnu a zároveň pro výtvarné dílny, které tu děti mívají, a v druhé místnosti má Šance zázemí. Nabídka našeho obchůdku je skutečně pestrá, od malých ozdob v podobě andílků, přáníček, mýdélek, zápichů do květináčů přes drátkované předměty a květináčky s obrázky až po polštářky, keramiku, dětské knížky nebo ručně barvené hedvábné šátky. Na tomto rozvoji Šance mají výrazný podíl jednak výtvarnice a pedagožky základní školy při Fakultní nemocnici Olomouc a také výtvarnice Michaela Melzrová. Ta s Dětskou galerií spolupracuje takřka od jejího otevření a pro malé pacienty připravuje tvůrčí dílny. S jejím příchodem se naše činnost v tomto směru profesionalizovala. Do naší činnosti se výrazně zapojila i paní učitelka Zuzka Ryjáčková, která zase s dětmi a rodiči tvoří výzdobu a výrobky z hlíny a dokonce je vypaluje v keramické peci přímo pod galerií. Dílny mají pro děti i terapeutický význam. Nejen že při tvůrčí práci můžou aspoň na chvíli zapomenout na své bolístky, ale rozvíjí se tak i jejich jemná motorika. Pravidelně tu potkáváme i zaměstnance kliniky, kteří se účastní keramických dílen nebo se jednoduše přijdou odreagovat tvořením.

Michaela Melzrová přichází na Dětskou kliniku každý den odpoledne a občas i o víkendech. Náplň dílniček, které odpovídají předmětu „pracovní činnosti“, musí vždy přizpůsobit aktuálnímu počtu a věku malých pacientů. To se pochopitelně často mění, protože pracuje nejen s dlouhodobými pacienty, ale také s dětmi, které jsou hospitalizované jen na dva, tři dny. Dlouhodobým pacientům, například z hemato-onkologického oddělení pak nabízí práci přímo u lůžka.
Do tvoření se někdy zapojují i maminky, některé z nich dokonce s Dětskou galerií spolupracují i dlouhodobě. Dětské výrobky tady většinou nezůstávají, děti si je berou s sebou domů, ale ozývají se maminky i babičky, které nám věnují své výrobky do obchůdku, například polštářky, pletené ponožky nebo šátky.

Naše Dětská galerie je celorepublikovým unikátem a za více než deset let svého působení se stala finančně soběstačnou a vyhledávaným cílem zaměstnanců FN Olomouc i veřejnosti. Každý rok se tu například prodávají vánoční hvězdy nebo adventní věnce a ozdoby z Věncování. Sledujeme, že se k nám lidé vracejí, když chtějí své blízké potěšit nějakou milou drobností, jejíž prodej pomůže dobré věci. A to nás velmi těší.

SanceOlomouc.cz