Šance Olomouc, o.p.s

Nová ulice 85, 779 00 Olomouc • IČ: 70039704
www.sanceolomouc.cz

Kontakní informace

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
zakladatel a čestný předseda

 

 

Herta Mihálová
ředitelka
+420 777 328 099
herta.mihalova@sanceolomouc.cz

 

Realizační tým

Mgr. Michaela Hradilová
koordinátorka projektů pro pacienty
+420 775 924 348
michaela.hradilova@sanceolomouc.cz

Mgr. Herta Šůstková
marketing a komunikace s veřejností
+420 732 244 153
herta.sustkova@sanceolomouc.cz

Hana Poučová
účetní

Správní rada

Mgr. Světlana Kašubová • předsedkyně správní rady, vrchní sestra Dětské kliniky
svetlana.kasubova@fnol.cz

Eva Hůlková • členka správní rady, staniční sestra oddělení • hulisa@seznam.cz

Blanka Revayová • členka správní rady • b.revayova@seznam.cz

Dozorčí rada

Lenka Prokešová • předsedkyně dozorčí rady • lenkaprokes@centrum.cz

Bc. Hana Dědochová • členka dozorčí rady • haded@seznam.cz

Ing. Lenka Nevřivá • členka dozorčí rady • nevriva.lenka@email.cz

SanceOlomouc.cz