O Šanci

Jsme nezisková organizace při Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, která již 30 let pomáhá hemato-onkologickým pacientům a jejich rodinám, ale i dětem se závažným dlouhodobým onemocněním. Naším hlavním posláním je humanizovat náročnou léčbu dětí a pomáhat malým pacientům a jejich rodinám v průběhu celé nemoci až po návrat do běžného života.

Šance Olomouc o.p.s.
Nová ulice 85
779 00 Olomouc
IČ: 70039704

Zakladatel a čestný předseda:
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Ředitelka:
Herta Mihálová

Kontaktní informace

Historie
1991 – 1992 vzniká Haima – Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby
1993 – první letní rekondiční pobyt
1996 – první zahraniční pobyt v Barretstown Gang Campu v Irsku
1997 – první nábory dárců kostní dřeně
1998 – první sbírka „Vánoční hvězda“
1999 – vznik Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s.
1999 – členství v mezinárodní organizace CCI – Childhood Cancer International
1999 – první „Věncování“
2000 – první ročenka organizace
2007 – humanizace onko-hematologického oddělení
2009 – otevření Dětské galerie
2014 – vznik Šance Olomouc o.p.s.

 

Šance v číslech
128 dětských členů
145 dospělých členů
28 zimních rekondičních pobytů
30 letních rekondičních pobytů
31 víkendových pobytů rodin
23 Barretstown Gang Camp v Irsku
5 zahraničních pobytů

SanceOlomouc.cz